Registreer als nieuwe klant
Vul de gegevens van de ouders en maak hierbij gebruik van onderstaand formulier:
Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Voorletters(*):
Voornaam(*):
Tussenvoegsel:
Achternaam(*):
Geslacht(*):

Adres(*):
Postcode(*):
Plaats(*):
Geboortedatum(*):
Relatie met kind:
Status(*):
Telefoonnummer:
Telefoonnummer werk:
Mobiel nr(*):
Nood telefoonnummer:
E-mail(*):
Naam rekeninghouder(*):
IBAN (*):
BIC (*) (klik hier) :
Betalen via automatische incasso: Ja
Factuur via e-mail: Ja
BSN(*):

Welkom op het inschrijfformulier van Kinderopvang De Teddybeer.

Door het invullen van dit formulier gaat u met ons een plaatsingsovereenkomst aan voor Kinderopvang bij Kinderopvang De Teddybeer BV.

Dit formulier bestaat uit twee pagina's. Eerst vult u uw eigen (ouder) gegevens in. De kindgegevens vult u op de volgende pagina in. Indien de inschrijving uw ongeboren kind betreft, vult u dan "baby" in en de vermoedelijke geboortedatum. Hierna geeft u een akkoord voor het plaatsen van uw kind(eren).

Tevens verklaart u hierbij op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden, alsmede de financiële verplichtingen.
U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding per mail. Nadat uw aanmelding akkoord is bevonden, ontvangt u een mail met het bericht dat uw inschrijving verwerkt is. Het goed en compleet invullen van dit formulier is daarom van groot belang, inclusief uw mailadres en bankgegevens.

U machtigt hierbij Kinderopvang De Teddybeer tot nadere opzegging voor het automatisch incasseren van de maandelijkse facturen.

De plaatsingsovereenkomst en formulier automatische incasso wordt u ter ondertekening per e-mail digitaal toegezonden. Wanneer we deze ondertekend retour hebben ontvangen, krijgt u toegang tot het ouderportaal en de Teddybeer App. Bij Flex-opvang gebruikt u deze functie voor het aanvragen van dagen/uren kinderopvang.
Dank voor uw inschrijving bij Kinderopvang De Teddybeer!

Via onderstaande link vindt u ons informatieboekje.

Let op, voor het invullen gegevens tweede ouder:
zet u het vinkje aan bij "Toevoegen gegevens van de tweede ouder"